ŻywiecRadomusługi geodezyjnepomiary geodezyjnegeodetabiuro geodezyjnegeodezjapracownia geodezyjnaSkaryszew Rychwałd

Geodezja jest naszą pasją i dzięki temu
     jesteśmy w stanie osiągnąć perfekcję w jej realizacji.

tel. 505-028-875, 696-042-265
od pon.-ptk. od 8.00 - 17.00, w sob. od 9.00 - 15.00

Sporządzanie mapy do celów projektowych w formie cyfrowej i analogowej... geodeta radom      Mapa do celów projektowych jest to opracowanie
kartograficzne
, sporządzane przez geodetę w skali 1:500
lub 1:1000, mające na celu zobrazowanie sytuacji panującej
w terenie
. Jest to zarówno aktualizacja mapy zasadniczej,
jak i całkowicie nowe opracowanie w przypadku, gdy brak jest
podkładu mapowego. Treścią mapy do celów projektowych są
m.in. granice nieruchomości (działek), linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu
według ustaleń w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Mapa do celów projektowych
określa usytuowanie budynków, ogrodzeń, studni, skarp, obiektów
drogowych i kolejowych, elementów infrastruktury uzbrojenia terenu
nadziemnego i podziemnego oraz innych szczegółów, oczekiwanych
przez zleceniodawcę lub projektanta, dla którego sporządza się
powyższe opracowanie. Obszarem aktualizacji jest pas o szerokości
ok. 30m wokół przedmiotowej inwestycji.


      Warto pamiętać o tym, że mapa ma określoną terminowo
ważność
, dlatego też należy nam przedstawić, jak dana inwestycja
(budowa) będzie się rozkładać w czasie.


      Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem
w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę Twojego domu,
garażu, hali czy też przyłączy mediów: wody, prądu, gazu. Ponadto
jest załącznikiem do dokumentacji projektów budowlanych.


      Nasza firma przyjmując zlecenie ustala obszar opracowania,
termin wykonania oraz cenę usługi (wycena indywidualna). Kolejne
czynności obejmują pomiar w terenie oraz biurowe opracowanie
wszelkiej dokumentacji. Po skończeniu prac każdy Klient jest
informowany o możliwości oraz formie odbioru map.


      W razie potrzeby pomagamy w dalszych krokach inwestycji tak,
aby przebiegała jak najsprawniej, oferując korzystne rabaty przy
kolejnych pracach geodezyjnych.

Znajdziesz nas po słowach: usługi geodezyjne Radom, geodeta Radom, geodezja Radom,obsługa inwestycji Radom, usługi geodezyjne Żywiec, geodeta Żywiec, geodezja Żywiec, obsługa inwestycji Żywiec, wycena nieruchomości Żywiec, wycena nieruchomości Radom,gleboznawcza klasyfikacja gruntów Żywiec, gleboznawcza klasyfikacja gruntów Radom

Kontakt...wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

powiat radomski


ul. Staroopatowska 24 lok. nr. 3
26-600 Radom
woj. mazowieckie


tel. 505 028 875


e-mail:biuro@geodezja-marszalek.pl


wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

Pracujemy:


od pon- ptk od 8.00 - 17.00,
w sob od 9.00 - 15.00


mapa radom

wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

powiat żywieckiRychwałd ul. Sadowa 9
34-322 Gilowice (k. Żywiec)
woj. śląskie


tel. 696 042 265, 513 343 488


e-mail: marszalek.geo@gmail.com


wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

Pracujemy:


od pon- ptk od 8.00 - 17.00,
w sob od 9.00 - 15.00


mapa żywiec

© 2017 www.geodezja-marszalek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

biuro@geodezja-marszalek.pl | Żywiec (woj. śląskie) | Radom (woj. mazowieckie)

O firmie  I  Cennik  I  Referencje  I  Galeria  I  Porady  I  Kontakt  I  Polityka prywatności
Reklama Żywiec. Tworzenie stron Żywiec. Strony www Bielsko.