RadomGleboznawcza klasyfikacja gruntówpomiary geodezyjnegeodetaŻywiecklasyfikacja gruntówpracownia geodezyjnaSkaryszew Rychwałd

Geodezja jest naszą pasją i dzięki temu
     jesteśmy w stanie osiągnąć perfekcję w jej realizacji.

tel. 505-028-875, 696-042-265
od pon.-ptk. od 8.00 - 17.00, w sob. od 9.00 - 15.00

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów geodeta radomZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów


§ 3.Klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu
albo na wniosek właściciela gruntów podlegających
klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami
wykazanego w ewidencji gruntów i budynków, zwanych
dalej „właścicielem”.


§4.Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:
1) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
2) na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania
    urządzeń melioracji wodnych;
3) na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
4) na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie
    modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej
    weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków
    gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
5) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany
    środowiska glebowego;
6) po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu
    rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
    z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
    i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu
    obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
    Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


§5. 1. Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:
1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy
    zasób geodezyjny i kartograficzny;
2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
3) sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
5) wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.


2. Czynności, o których mowa w ust. pkt 1–3, przeprowadza
osoba upoważniona przez starostę, zwana dalej „klasyfikatorem”.


Jeśli masz wątpliwości co do rodzajów i konturów użytków gruntowych lub klas bonitacyjnych gleb lub ich powierzchni
to zapraszamy do współpracy.Znajdziesz nas po słowach: usługi geodezyjne Radom, geodeta Radom, geodezja Radom,obsługa inwestycji Radom, usługi geodezyjne Żywiec, geodeta Żywiec, geodezja Żywiec, obsługa inwestycji Żywiec, wycena nieruchomości Żywiec, wycena nieruchomości Radom,gleboznawcza klasyfikacja gruntów Żywiec, gleboznawcza klasyfikacja gruntów Radom

Kontakt...wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

powiat radomski


ul. Staroopatowska 24 lok. nr. 3
26-600 Radom
woj. mazowieckie


tel. 505 028 875


e-mail:biuro@geodezja-marszalek.pl


wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

Pracujemy:


od pon- ptk od 8.00 - 17.00,
w sob od 9.00 - 15.00


mapa radom

wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

powiat żywieckiRychwałd ul. Sadowa 9
34-322 Gilowice (k. Żywiec)
woj. śląskie


tel. 696 042 265, 513 343 488


e-mail: marszalek.geo@gmail.com


wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

Pracujemy:


od pon- ptk od 8.00 - 17.00,
w sob od 9.00 - 15.00


mapa żywiec

© 2017 www.geodezja-marszalek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

biuro@geodezja-marszalek.pl | Żywiec (woj. śląskie) | Radom (woj. mazowieckie)

O firmie  I  Cennik  I  Referencje  I  Galeria  I  Porady  I  Kontakt  I  Polityka prywatności
Reklama Żywiec. Tworzenie stron Żywiec. Strony www Bielsko. Extraseo.pl