ŻywiecRadomusługi geodezyjnepomiary geodezyjnegeodetabiuro geodezyjnegeodezjapracownia geodezyjnaSkaryszew Rychwałd

Geodezja jest naszą pasją i dzięki temu
     jesteśmy w stanie osiągnąć perfekcję w jej realizacji.

tel. 505-028-875, 696-042-265
od pon.-ptk. od 8.00 - 17.00, w sob. od 9.00 - 15.00

Podziały nieruchomości rolnej lub zabudowanej... pomiary geodezyjne radom      Podział nieruchomości jest to szereg czynności mających
na celu wydzielenie nowych działek ewidencyjnych.
Geodeta dokonujący podziału wyodrębnia nowe nieruchomości
z pierwotnych większych obszarów gruntu. Działki te mogą zmienić
właściciela, jak również być wykorzystane na inne cele niż
nieruchomość, z której powstały. Potrzebę podziału odkryją Państwo
m.in. wówczas, gdy: wyodrębnione nowe działki będą miały być
przedmiotem obrotu rynkowego, konieczna będzie regulacja
granic między sąsiadującymi nieruchomościami
, zaistnieje
potrzeba poszerzenia pasów drogowych, czy też poprzez podział
możliwe będzie uporządkowanie spraw majątkowych.
Podział nieruchomości składa się z dwóch etapów, w których
czynności obejmują zarówno prace terenowe, jak i opracowania
kameralne. Czynności podziałowe ponadto muszą być
skonsultowane z urzędem gminy, w którym wydawane są:
postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,
jak i w ostatecznym etapie decyzja wójta (burmistrza lub prezydenta
miasta), która zatwierdza a zarazem kończy proces podziałowy.
Obraz dokonywanego przez nas podziału na Państwa zlecenie,
jest bowiem często uzależniony od ustaleń w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, czy też w wydawanych
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nasza firma przyjmując zlecenie ustala obszar opracowania,
termin wykonania oraz cenę usługi (wycena indywidualna).
Kolejne czynności obejmują: przygotowanie wstępnego projektu
podziału, pomiar w terenie, gdzie konieczne jest podpisanie
protokołu z przyjęcia granic, biurowe opracowanie wszelkiej
dokumentacji. Po skończeniu prac, sporządzona dokumentacja
podlega sprawdzeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie każdy Klient jest
informowany o możliwości oraz formie odbioru map,
z którymi udaje się do urzędu gminy po ostateczną decyzję
zatwierdzającą podział.


      W razie potrzeby pomagamy w dalszych krokach inwestycji tak,
aby przebiegała jak najsprawniej, oferując korzystne rabaty przy
kolejnych pracach geodezyjnych.

Znajdziesz nas po słowach: usługi geodezyjne Radom, geodeta Radom, geodezja Radom,obsługa inwestycji Radom, usługi geodezyjne Żywiec, geodeta Żywiec, geodezja Żywiec, obsługa inwestycji Żywiec, wycena nieruchomości Żywiec, wycena nieruchomości Radom,gleboznawcza klasyfikacja gruntów Żywiec, gleboznawcza klasyfikacja gruntów Radom

Kontakt...wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

powiat radomski


ul. Staroopatowska 24 lok. nr. 3
26-600 Radom
woj. mazowieckie


tel. 505 028 875


e-mail:biuro@geodezja-marszalek.pl


wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

Pracujemy:


od pon- ptk od 8.00 - 17.00,
w sob od 9.00 - 15.00


mapa radom

wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

powiat żywieckiRychwałd ul. Sadowa 9
34-322 Gilowice (k. Żywiec)
woj. śląskie


tel. 696 042 265, 513 343 488


e-mail: marszalek.geo@gmail.com


wycena nieruchomości radom, wycena nieruchomości żywiec

Pracujemy:


od pon- ptk od 8.00 - 17.00,
w sob od 9.00 - 15.00


mapa żywiec

© 2017 www.geodezja-marszalek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

biuro@geodezja-marszalek.pl | Żywiec (woj. śląskie) | Radom (woj. mazowieckie)

O firmie  I  Cennik  I  Referencje  I  Galeria  I  Porady  I  Kontakt  I  Polityka prywatności
Reklama Żywiec. Tworzenie stron Żywiec. Strony www Bielsko.