ŻywiecRadomusługi geodezyjnepomiary geodezyjnegeodetabiuro geodezyjnegeodezjapracownia geodezyjnaSkaryszew Rychwałd

Geodezja jest naszą pasją i dzięki temu
     jesteśmy w stanie osiągnąć perfekcję w jej realizacji.

tel. 505-028-875, 696-042-265
od pon.-ptk. od 8.00 - 17.00, w sob. od 9.00 - 15.00

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie prac budowalnych?W ostatnim czasie nastąpiła mała rewolucja na rynku budowlanym.
Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego mogą przede
wszystkim usprawnić proces budowlany przez zniesienie
niektórych ograniczeń administracyjnych i prawnych.

Mowa tu między innymi o uzyskaniu decyzji o pozwolenie
na budowę np. domu jednorodzinnego.

Zmienione przepisy mają usprawnić proces budowlany,
w szczególności poprzez zniesienie obowiązku uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych
obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany
był w dotychczasowym prawie. Nowe regulacje znoszą bowiem
w niektórych przypadkach wymóg uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego.
Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania
nie wykracza poza granice działki lub działek objętych inwestycją,
czyli w sytuacji, w której dom nie będzie uciążliwy dla sąsiadów.
W takich przypadkach konieczne jest jedynie zgłoszenie budowy
z projektem budowlanym oraz załączenie wszelkich dokumentów
wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku.

Na ewentualny sprzeciw Starosta będzie 30 dni.
Zmiana przepisów powoduje, że zgłoszeniu podlegają także:
wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże,
altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe)
o powierzchni zabudowy do 35 m2, (przy czym łączna liczba
tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na
każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki
rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2
(przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić
więcej niż jeden na każde 500 m2 działki),
wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych
i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni
zabudowy do 35 m2.

Decyzja o pozwolenie na budowęProcedura budowlana podlega ponadt uproszczeniu oraz skróceniu m.in. poprzez rezygnację z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu >dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej
(z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).

Dodatkowo został skrócony czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" ze strony administracji - z 21 do 14 dni
- w przypadku obiektów oddawanych do użytkowaniana podstawie zgłoszenia.

© 2010 www.geodezja-marszalek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

biuro@geodezja-marszalek.pl | Żywiec (woj. śląskie) | Radom (woj. mazowieckie)

O firmie  I  Cennik  I  Referencje  I  Galeria  I  Porady  I  Kontakt  I  Polityka prywatności
Reklama Żywiec. Tworzenie stron Żywiec. Strony www Bielsko.