ŻywiecRadomusługi geodezyjnepomiary geodezyjnegeodetabiuro geodezyjnegeodezjapracownia geodezyjnaSkaryszew Rychwałd

Geodezja jest naszą pasją i dzięki temu
     jesteśmy w stanie osiągnąć perfekcję w jej realizacji.

tel. 505-028-875, 696-042-265
od pon.-ptk. od 8.00 - 17.00, w sob. od 9.00 - 15.00

Odpowiednie parametry działkiJeżeli planujemy na danej działce inwestycję polegającą
na budowie domu, pamiętajmy by szczegółowo przeanalizować parametry wybranej o tego celu nieruchomości, zarówno pod względem jej wymiarów, ogólnej powierzchni, dostępnego
w niej uzbrojenia, a także wszelkich warunków gruntowych.
Kilka bowiem atrybutów może bowiem niekiedy zaważyć
o całkowitym powodzeniu naszej inwestycji.


Odległość domu od granicy
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
budynki na działce budowlanej należy sytuować w odległości
od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszą niż:

  • 4 m - gdy jest zwrócony w stronę tej granicy ścianą
    z otworami okiennymi lub drzwiowymi,
  • 3 m - gdy ściana nie ma otworów okiennych ani drzwiowych,

Niekiedy można budować bliżej. Jest bowiem kilka sytuacji,
w których budynek można umieścić bezpośrednio przy granicy
lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy w celu
zapewnienia swobodnego dostępu do ściany i umożliwienia
jej remontu oraz konserwacji.


Takie usytuowanie budynku jest dopuszczalne, gdy:

  • wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy,
  • działka budowlana w zabudowie jednorodzinnej ma szerokość mniejszą niż 16 m,

Budynki takie jednak nie mogą mieć otworów okiennych
i drzwiowych na ścianach od strony granicy.
Tych przypadkach możliwość przybliżenia domu do granicy
nie zależy ani od zgody sąsiada, ani od podobnego usytuowania budynku na działce sąsiedniej.

Odpowiednie parametry działkiPonadto dopuszczalne jest usytuowanie budynku bezpośrednio
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, gdy tylko będzie
on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na działce sąsiedniej lub projektowanego,
dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,
ale pod warunkiem że część budynku leżąca w pasie o szerokości
3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe, niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej (§ 12 ust. 3 pkt 2).


Uzbrojenie terenu i dostęp komunikacyjny.
Pamiętajmy by sprawdzić na mapie istniejące sieci uzbrojenia
terenu i wiadomości te zweryfikować u zarządców poszczególnych sieci. Warto także zorientować się jakie byłyby koszty ewentualnych przyłączeń do istniejących sieci. Należy pamiętać, iż kanalizację
można zastąpić szambem lub przydomową oczyszczalnią ścieków, wodociąg studnią, gazociąg zbiornikiem gazu płynnego. Podstawowego z mediów – sieci elektroenergetycznej nie można niczym zastąpić, zatem warto pamiętać by nie była ona zbytnio oddalona od naszej działki. Ważnym faktem jest również zweryfikowanie wszelkiego „niechcianego” uzbrojenia podziemnego, które mogłoby nam utrudniać zabudowę naszej działki. Należy pozyskać informacje o wszelkich możliwościach jego przesunięcia,
a nawet całkowitej likwidacji (np. gdy sieć jest już nieczynna).


Dostęp do drogi publicznej zaś to jeden z podstawowych
warunków by móc uzyskać pozwolenie na budowę.
Zapewnić go sobie możemy także poprzez drogę wewnętrzną
lub służebność gruntową


Warunki gruntowe na działce
Wszelkie mapy geologiczne oraz hydrogeologiczne pozwolą
nam rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie właściwego
dla naszych celów poziomu wód gruntowych, a także zalegania gruntów słabonośnych. Dodatkowo same informacje pozyskane
od sąsiadów niekiedy pozwolą nam zaoszczędzić nieoczekiwanych kosztów budowy.

© 2010 www.geodezja-marszalek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

biuro@geodezja-marszalek.pl | Żywiec (woj. śląskie) | Radom (woj. mazowieckie)

O firmie  I  Cennik  I  Referencje  I  Galeria  I  Porady  I  Kontakt  I  Polityka prywatności
Reklama Żywiec. Tworzenie stron Żywiec. Strony www Bielsko.