ŻywiecRadomusługi geodezyjnepomiary geodezyjnegeodetabiuro geodezyjnegeodezjapracownia geodezyjnaSkaryszew Rychwałd

Geodezja jest naszą pasją i dzięki temu
     jesteśmy w stanie osiągnąć perfekcję w jej realizacji.

tel. 505-028-875, 696-042-265
od pon.-ptk. od 8.00 - 17.00, w sob. od 9.00 - 15.00

Do czego potrzebny jest geodeta?Geodezja, jako jedna z najstarszych dyscyplin naukowych
na świecie, od wieków wiąże się z pomiarem ziemi, nawiązując
zarówno do jej podziałów, jak i badania kształtu oraz wielkości
globu ziemskiego. Mapy w różnych skalach przedstawiają nam
efekt prac geodezyjnych i to dzięki nim możemy się dowiedzieć
o wszelkich interesujących nas aspektach w zakresie planowanej przez nas inwestycji.


Już na pierwszym etapie naszych starań, gdy chcemy dowiedzieć
się czegoś więcej na temat interesującej nas nieruchomości,
udajemy się do urzędu, i tam dzięki wszelkim opracowaniom
na podkładach mapowych, np. planom miejscowym możemy dowiedzieć się o możliwej zabudowie. Natomiast gdy brak jest
planów miejscowych to mapy zasadnicze, często aktualizowane
przez geodetów, przedkładamy do warunków zabudowy.


Pierwszy kontakt z geodetą każdy inwestor będzie miał już na
etapie projektu budowlanego, sporządzanego zgodnie z planem miejscowym lub wydanymi warunkami zabudowy.
Konieczny do sporządzenia plan zagospodarowania terenu działki
jest opracowywany na podkładzie aktualnej mapy do celów projektowych, której wykonanie należy zlecić geodecie.


Na tym etapie można dodatkowo pomyśleć o wznowieniu
przez geodetę granic działki, na której planujemy inwestycję.
Wznowienie takie jest tym bardziej wskazane, gdy planujemy usytuować budynek w odległości mniejszej niż 4m od granicy
z działką sąsiednią.


Wszelkie prace projektowe kończą się wydaniem pozwolenia
na budowę, a każde rozpoczęcie robót budowlanych powinno
być poprzedzone wytyczeniem danego obiektu przez uprawnionego geodetę. Czynność ta zostaje potwierdzona odpowiednim wpisem
do dziennika budowy. Warto podkreślić, iż każde przyłącze sieci uzbrojenia terenu powinno być również zinwentaryzowane przez geodetę, co również potwierdza się wpisem do dziennika budowy.

Do czego potrzebny jest geodeta?Dalsza współpraca z wybranym przez nas geodetą to także ważny pomiar powykonawczy inwestycji. Jest on bowiem niezbędny
przy zgłoszeniu obiektu do odbioru i użytkowania.


Wszystkie wyżej wymienione sugestie potwierdzają nam jak
ważny jest wybór solidnego i dyspozycyjnego geodety,
który niejednokrotnie pomoże nam skorygować błędy innych
osób na budowie.


Mając na uwadze powyższe, warto podsumować dokumenty
i roboty przy budowie domu, do których każdemu inwestorowi potrzebny jest geodeta:

  • Mapa do celów opiniodawczych z właściwego ośrodka geodezyjnego kartograficznego,
  • Ewentualne wznowienie i określenie granic działki w terenie,
  • Tyczenie obiektu budowlanego,
  • Obsługa geodezyjna w trakcie realizacji inwestycji,
  • Pomiary powykonawcze sieci zewnętrznych i samego obiektu,
  • Wykonanie opisu i wykazu zmian gruntowych celem zgłoszenia obiektu w wydziale ksiąg wieczystych.

© 2010 www.geodezja-marszalek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

biuro@geodezja-marszalek.pl | Żywiec (woj. śląskie) | Radom (woj. mazowieckie)

O firmie  I  Cennik  I  Referencje  I  Galeria  I  Porady  I  Kontakt  I  Polityka prywatności
Reklama Żywiec. Tworzenie stron Żywiec. Strony www Bielsko.